Opdateret tirsdag den 30. maj 2017
Du er her: Home > albaek
 

Albæk kirkegård

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Albæk Kirkegård. For fotografering og registrering af samtlige gravsten står Thorkild Søndergaard. Billederne er fra sommeren 2006 og 2017.

Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Mail om rettelser til webmaster.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person. Når alle data om ti år vises, finder du her 906 dødsfald på 591 gravsten.


Albæk kirke

Albæk Kirke Interieur fra Albæk Kirke Albæk kirke er en hvidkalket 1100-tals kirke muligvis viet til Sankt Peder, idet der på tårnets vestside er en reliefafbildning af Sankt Peders nøgle.

Kirkeklokken og prædikestolen med de talrige træudskæringer visende Kristi fødsel, dåb, korsfæstelse og opstandelse er skænket af fru Ingeborg Skeel i 1579.

Alterbordet, der daterer sig tilbage til kirkens opførelsestid, består af en granitplade, der hviler på en råt tilhugget baluster.

Dåbsfadet i den romanske granitfont er sydtysk fra omkring 1575 og viser Syndefaldet. Kirkens altertavle fra 1947-48 har malerier af Poul Høm. I de senere år er der på kirkegården opstillet et lapidarium.

Lærer Urban Hansen

Stenen over lærer Urban Hansen

Lærer Urban Hansen var ansat på Mølholt skole indtil 1918. Urban Hansen var udover sin lærergerning engageret i mange aktiviteter Han var ivrig jæger og deltog i egnens sangkor. Koret holdt sangaftener rundt om i hjemmene og på skolen.

Her fik han den ide, at egnen burde have et fælles sted at samles, og på hans initiativ blev Mølholt Forsamlingshus etableret 1905. Derudover var Urban Hansen en flittig lokalhistoriker, der udgav sine bøger på eget forlag blandt andet en om fru Ingeborg Skeel på Voergård.

Se gravsten med vers:

Cathrina Maria Thomsen.

Flere kirkegårde: Dansk KirkegårdsIndex