Dorf Kirke.


Dorf kirke blev indviet 4. november 1900 af biskop Frederik Nielsen Aalborg og pastor Ernst Becher Dronninglund. dorf
Dronninglund sogn var fra gammel tid Danmarks største sogn med en udstrækning på 33,795 tønder land og var lige så stort som et mindre tysk fyrstedømme, men havde kun 1 kirke indtil 1887, hvor Asaa kirke blev bygget og indviet 6. oktober.
Nu opstod der også et ønske i Dorf om at få bygget en kirke, da der var langt til Dronninglund kirke og kirkegård. Der blev nedsat en byggekomite bestående af pastor Ernst Becher, Dronninglund, lærer Larsen, Dorf skole, gårdejer Bach, Tveden, N. P. Olsen, Hørfrødam, gdr. Andreas Kristensen Brøndt, Nørgaard, Jens Thorsen, Dorf og Frederik Bang, Dronninglund.
Staten kunne tilbyde et tilskud på 14.000 kr. hvis der var lokal interesse for sagen, og hvis der kunne indsamles 2800 kroner til driften af kirken. Komiteen med pastor Bech og lærer Larsen i spidsen besøgte hvert hjem, og der indsamledes omkring 3000 kroner.
dorf
Det blev en arkitekt Olesen fra København der tegnede kirken. Den opførtes i røde sten og med de gotiske vinduer og et lille klokkespir med et gylden kors foroven, Alterets baggrund var et egetræsmalet kors, prædikestol og kirkestole var også egetræsmalede. 120 siddepladser. Bygmesteren var murermester J. Rasmussen, Aalborg.
Kirken stod færdig til indvielse den 4. november 1900 og blev indviet af biskop Frederik Nielsen Aalborg, der sammen med egnens præster og lærer Larsen gik i procession ind i kirken med Bibelen, Alterbogen og De hellige kar. Pastor Bech bad indgangsbønnen, biskoppen holdt indvielsestalen og man sang: Vidunderligst af alt på jord, hvorefter pastor Ernst Becher prædikede.
dorf

Nu var der bygget 2 kirker i Dronninglund sogn.
Hjallerup kirke blev bygget 1903, og blev indviet 6. marts.
Melholt kirke blev bygget 1911, og blev indviet 29. oktober.
Nu havde Dronninglund sogn 5 kirker, hvoraf de 4 var bygget indenfor 26 år.

dorf
Da præstegården i Voer blev bygget 1902, og pastor Højrup flyttede ind, blev Dorf betjent af præsten fra Voer, og da Agersted kirke stod færdig i 1903, blev der gudstjeneste i Voer hver søndag, mens Agersted på skift havde gudstjeneste hver anden søndag. Da Dorf kirke var i Dronninglund sogn, så stemte menighedsrådet ved præsteskiftet i Dronninglund i 1913, men da der i 1915 var præsteskifte i Voer, og de blev betjent fra Voer, så søgte de kirkeministeriet og fik bevilget stemmeret også til Voer og var med til at vælge pastor Madsen fra Harboøre, som var præst i Voer til 1928. Pastor C. Madsen kørte med sin jumbe og den gule nordbagge omkring Flauenskjold skole og de gående kirkegængere kunne så køre med til Dorf kirke.

I 1928 blev Dorf og Voer skilt. Dorf kom sammen med Dronninglund-Hjallerup og i 1943 fik Dorf kirke sin egen præst, da pastor Chr. Christensen flyttede ind i den købte bolig ved Dorf Brugsforening. 1947 var det pastor Aksel Larsen, der flyttede ind og var med ved 50 års jubilæet i 1950.
1952 blev et nyt 6 stemmers pibeorgel taget i brug, og der blev installeret elektrisk varmeanlæg i kirken. 1956 var det Knud Birkbak, der flyttede ind i præsteboligen ved Brugsen men den 1. oktober 1960 kunne pastor Knud Birkbak og frue flytte ind i den nybyggede præstebolig på Kvisselholtvej 4.
Tårn og kapel opførtes i 1966/68.
Tekst: Jens Holdensen.
dorf


Præster i Dorf kirke.
1900-1902 Ernst Becher Dronninglund.
1902-1915 Hørup Voer.
1915-1928 Madsen Voer.
1928-1943 Hjallerup-Dronninglund.


dorf
Præster ved Voer kirke bosat i Dorf på Storskovsvej.
1943-1946 Christian Christensen
1947-1955 Aksel Larsen.
1956-1962 Knud Birkbak.
Knud Birkbak flyttede den 10. oktober 1960 ind i den nye præstegård-Kvisselholtvej 4
1963-1968 Poul Schødt.
1969-1973 Jens Ole Munch.
1973-1978 Bent Tage Nielsen.
1978-1988 Verner Kofod Pihl.
1988-1990 Jørgen Peder Jørgensen.
1991-1996 Ehm Asger Ehmsen.
1996 Krabbe-Poulsen.Tilbage