Opdateret lørdag den 16. maj 2009
Du er her: Home > gaerum
 

Søg efter begravede på Gærum Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Gærum Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Kirkegårdens 183 gravsten blev i 2007 fotograferet og indtastet af Thorkild Søndergaard.
Alle data på de 271 personer er indtastet efter de viste foto.
Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Mail om rettelser til webmaster.

gaerum Gærum kirke: Kirken er i sin nuværende skikkelse en anseelig bygning bestående af kor, skib, tårn og våbenhus.
Den er meget harmonisk og enkel, og har som noget specielt et pyramideformet tag på tårnet. Det nuværende udseende er imidlertid af nyere dato, idet tårnet først er bygget i 1956-57, og samtidig blev skibets mure forhøjet. Som kirken så ud før da, var den en lang, lav bygning, kullet, og med klokken hængende i en stabel, der var rejst op ad korets østgavl. Skibet og kor gik næsten i et. De ældste dele af kirken er, som normalt, skib og kor. Kirken er bygget i teglsten iblandt nogle rå kampstene, og da vinduerne ikke er oprindelige, ingen spor af oprindelige vinduer er bevaret, og murværket helt mangler karakteristiske kendetegn i øvrig, har man haft svært ved at tidsfæste opførelsen af den. Det er dog sikkert, at den er opført i romersk stil, og det medfører, at den er bygget senest omkring 1300, snarest noget før. Det lidt fattige præg, der var over kirken før i tiden, har nok præget folks opfattelse af bygningen, og en beskrivelse af den, som er lavet til Nationalmuseet i begyndelsen af dette århundrede, er vel karakteristisk for udefra kommende indtryk.


Kort til kirken
Se flere gravsten fra Vendsyssel
Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex


Opsætning m.v.: Leif Sepstrup
Copyright © 2005 - 2008
Leif Sepstrup