Opdateret mandag den 15. juli 2019
Du er her: Home > jerup
 

Søg efter begravede på Jerup Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Jerup Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Kirkegårdens 491 gravsten blev i 2008 fotograferet af Thorkild Søndergaard og indtastet af Harald Wormstrup.
Alle data på de 790 personer er indtastet efter de viste foto.
Korrektur ved Thorkild Søndergaard.
Opdatering af foto og data i juli 2019: Else Marie Pedersen og Leif Sepstrup
Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Mail om rettelser til webmaster.

Jerup kirke Jerup Kirke blev opført i 1888-89 og det var arkitekt
F. Uldall der tegne den, han har arbejdet en del i Vendsyssel, hvor han arbejde med kirkerestaureringer.
Kirken er tydeligt i familie med flere andre tilsvarende kirker fra samme periode. Den er opført i tillempet romansk stil, dvs. meget stærkt inspireret af den tidlige middelalder bygningskunst.
Murværket er i røde tegl med lyse bånd. Bygningen hviler på granitsokkel og står med sort skifertag. Et lille ottekantet tårn hviler på tagryggen over vestgavlen, og heri var klokken ophængt oprindelig 1972 turde man ikke længere have klokken hængende på grund af tårnet brøstfældighed, og man opførte et klokkestabelsydvest for kirken. I kirken indre er et ubehandlet bjælkeloft og det hvidkalket kirkerum er spartansk udstyret.
I forbindelse med restaurering 1982 er gulvet belagt med rødbrune klinker, og ved samme lejlighed skiftede man altermaleriet ud. Det oprindelige malet 1900 af H Agersap og forestillede "påskemorgen", det nye er malet af den kendte vendsysselske maler Sven Engelund det forestiller nedtagelsen af korset. Kirkens døbefont er udført i Fakse-marmor.
Kirken var beregnet til at koste 15.300 kr. men alle pengene kunne ikke rejses, så man måtte skære ned på forventningerne til kirkens udstyr.


Kort til kirken
Se flere gravsten fra Vendsyssel
Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex


Opsætning m.v.: Leif Sepstrup
Copyright © 2019 - 2025
Leif Sepstrup