Opdateret fredag den 23. juni 2017
Du er her: Home > oest
 

Østervrå Kirkegård i Torslev sogn

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Østervrå Kirkegård i Torslev sogn.

Thorkild Søndergaard har i april 2007 fotograferet og registreret alle gravsten på Østervrå kirkegård i Torslev sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt

Opdateret med nye foto maj 2017.


Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Mail om rettelser til webmaster.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person. Når alle data om ti år vises, finder du her 1.185 dødsfald på 742 gravsten.


Om Østervrå Kirke

Billede af Østervrå Kirke i Torslev sogn I år 1800 var Østervrå og omegn kun en ubetydelig samling huse og gårde, og der var kun en kirke - nemlig Torslev Kirke - som ligger i den anden ende af sognet.

I sidste del af 1800-tallet steg befolkningstallet meget her i Østervrå, og på den baggrund opstod der i 80'erne et forståeligt og berettiget ønske om at få bygget en kirke i denne ende af sognet, men tiden gik, og først da sagen på ny blev drøftet i 90'erne, så det ud til, at byggeriet skulle blive til noget.

Efter mange og lange diskussioner om, hvor kirken skulle ligge, nåede man til sidst frem til at bygge den her - nord for åen og så tæt på byen som muligt. Derefter købte man den 9. juni 1899 en parcel fra naboejendommen Vrågård til en pris af 300 kr.

Sådan blev Østervrå Kirke en af de første af de i alt 20 kirker, der blev bygget i Vendsyssel på den tid. Den samlede pris på kirkebyggeriet blev 18.000 kr.

Kirken er opført på en granitsokkel i forenklet senromansk stil, og den er bygget af røde mursten, der med visse mellemrum er afbrudt af grå cementbånd.

Kirken stod færdig den 16. november 1900, men blev først indviet den 5. maj 1901, og det er det årstal, man ser på østsiden af kirken.

Dengang havde kirken indgang fra vest, og der var intet tårn. Det kom først i 1969.

Den 5. maj 1901 indviede biskop Fr. Nielsen fra Aalborg Sct. Mathæi Kirke.

Måske virkede navnet lidt fremmedartet, for kirken er aldrig blevet kaldt andet end Østervrå Kirke, og det er efterhånden blevet dens officielle navn.

Kirkens nye udsmykning

Interieur fra Østervrå Kirke

Kirken brændte den 21. november 1994. Ved den påsatte brand gik Egelunds altertavle tabt, ligesom store dele af kirkens inventar tog skade, dels p.g.a. slukningsarbejdet. Menighedsrådet stod derfor med en stor opgave. Kirken skulle genopbygges. Noget skulle gøres, og noget kunne gøres. Menighedsrådet nåede frem til, at man ønskede et dåbsrum samt et toilet. Det blev bygget, ligesom man også fik bygget et lille sakristi i korets nordside.

Hertil kom en meget vanskelig opgave, da man igen skulle til at vælge en kunstner.

Kunstneren og bygmesteren

Stenen over bygmesteren

Ud af flere forslag blev kunstneren Arne L. Hansen valgt til at udsmykke kirken. Han kaldte den totale udsmykning for >VEJENE<.

Chr. Knudsen skulle som bygmester sørge for at fremskaffe alt vedrørende byggeriet - også inventar. Flg. priser er nævnt i Knudsens gamle lommebog:

  • Døbefont: 250 kr.
  • Dåbsfad: 50 kr.
  • Klokke: 300 kr.
  • 2 kirkebøsser: 10 kr.
  • Knæskammel: 12 kr.
  • Knæfald: 28 kr.
Flere kirkegårde? Dansk KirkegårdsIndex