Opdateret lørdag den 15. juni 2013
Du er her: Home > saeby
 

Sæby kirkegård

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Sæby Kirkegård. For fotografering og registrering af samtlige gravsten står Thorkild Søndergaard. Billederne er fra april 2007.

Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Send mail til Thorkild Søndergaard.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.


Sæby Kirkegård

Sæby Kirkes KapelSæby kirkegård har et areal på 3.300 m2 og rummer 2.850 kistegravsteder og 350 urnegrave. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet i 1871. Siden er den blevet udvidet i agt med at at byen, og dermed også behovet for gravsteder er vokset. I 1949 blev det nuværende kirkegårdskapel med ca. 100 siddepladser indviet. Så man kan både bruge kirken og kirkegårdskapellet til bisættelser og begravelser. Før 1949 var det et mere beskedent kirkegårdskapel på samme sted, men med meget færre siddepladser.

Kort over Sæby Kirkegård Ud over at være en have for vore kære døde, som vi kan besøge, er kirkegården også et sted, hvor man kan læse noget om byen og egnens historie. Der findes mange interessante inskriptioner i en del gravsten. Du læser om Sæby Kirke her i vores weblog. Sæby Kirke har også en fin hjemmeside.

Den ældste del af Sæby Kirkegård Tidligere har der ligget en kirkegård ved Sæby kirke, men på grund af pladsmangel - og af sundhedshensyn - blev den afviklet og endeligt nedlagt i 1906. Nord for Sæby kirke findes endnu nogle gravsten fra den tid. Endnu tidligere er der også blevet foretaget enkelte begravelser inde i Sæby kirke. Gravstenene kan ses inde i kirken, hvor de er muret ind i væggene.

Mindesten på Sæby Kirkegård I 1950 fik kirkegården en mindesten for dem, der mistede livet på søen, men aldrig siden blev fundet. Stenen bærer navnene på adskillige personer.

Flere kirkegårde?: Dansk KirkegårdsIndex
 

Valid HTML 4.01!

Validated by HTML Validator (based on Tidy)