Foto fra Sørig kirke.

Sørig kirke

 

 

Sørig kirke i Tversted sogn er bygget i 1900-1901. Den er filial, eller annekskirke, og betjenes af præsten i Tversted. Kirken er bygget af røde mursten fra Eskær teglværk. Taget belagt med skiffer. Og på vestgavl er der en tagrytter eller spir, hvori klokken hænger. Kirken er 33 alen lang, 14 alen bred og spiret er 35 alen højt, (1 alen er lig 0,6277 meter.)

 

 

 

 

 

 

Sørig kirke

 

Indvendig er kor og skib ud i et, og loftet er med tøndehvælving. Der er 26 kirkestole med ca. 6 pladser. Arkitekt Vilhelm Ahlmann Aarhus blev kontaktet og han udarbejdede tegninger og overslag til kirken. Bygmester Niels Hjort Sindal fik overdraget opførsel af kirken. Kirken stod færdig og klar til indvielse den 20. oktober 1901 og den første dåb fandt sted ugen efter. Den første vielse blev foretaget nytårsdag 1902 og kirkegården blev indviet ved den første begravelse den 12. januar 1902.

 

 

 

 

 

Sørig kirke

 

Altertavlen blev lavet af maleren Anker Lund "Jesus i Getsemane", den er nu ophængt i velfærdsbygningen.

Døbefonten er en knælende engel med muslingeskal. Den blev skænket af etatsråd Jørgen Larsen Gårdbogård. Englen er en kopi af H. W. Bissens døbefond af marmor, som står i Middelfart kirke

 

 

 

 

 

 

Sørig kirke

 

 

 

Det første kirkeorgel blev opstillet i 1929. Det blev i 1995 afløst af en ny fra orgelbyggefirmaet Jensen og Thomsen i Hillerød. Det har 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.

Kirkeklokken er en stålklokke, støbt i Aalborg.

 

 

 

Sørig kirke

 

 

 

Ved restaurering af kirken i 1956 blev kirkens klenodie, glasmosaikruden i østgavlen isat, lavet af Palle Bruun og forestiller "DEN sejrende Kristus".

 

 

 

 

Sørig kirke

 

 

Sørig kirkegård er fotograferet og registreret af Zenitha Nielsen.

Korektur: Thorkild Søndergaard.

 

 

 

Tilbage