Opdateret lørdag den 13. juli 2019
Du er her: Home > tolne
 

Søg efter begravede på Tolne Kirkegård

På denne side tilbyder vi dig mulighed for at søge efter slægtninge begravet på Tolne Kirkegård.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed 10 år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person.

Kirkegårdens 256 gravsten blev i 2008 fotograferet og indtastet af Harald Wormstrup.
Alle data på de 411 personer er indtastet efter de viste foto.
Korrektur ved Thorkild Søndergaard.

 • Opdatering af foto og data i juli 2019: Else Marie Pedersen og Leif Sepstrup

 • Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
  Mail om rettelser til webmaster.

  Tolne kirke Den hvidkalkede, teglhængte Tolne kirke, som er hegnet med kampestensdiger, består af skib, kor med flad altervæg og våbenhus mod nord.
  De ældste dele er koret og skibets østlig partier på sokkel af hugget kampesten med skråkant. Heraf er koret formentlig ældst, da det ikke ses at være i forbandt med skibet. Mens skibets nordre side og korets mure er omsat, er skibets mur velbevaret, opført af munkesten, muligvis i begyndelsen af 1200-tallet.
  I senromansk teglstensstil, stærkt fagdelt ved lisene med friser af dobbelte bueslag, der oprindelig støttedes af rigprofilerede konsoller, hvoraf nu kun en er bevaret, tillige med et smalt rundbuet vindue, der ss som ydre blænding.
  Murkronen synes at have været afsluttet af gesims med savsnit (nu kun bevaret over det seneste tilføjede våbenhus)
  Den gamle nordre dør sidder endnu i oprindelig leje, syddøren er antydet ved en tærskelsten. Skibets vestlige del, tilføjet i slutningen af middelalderen, har ansats til hvælving og var muligvis bestemt til at bære et tårn, der enten aldrig blev fuldført eller senere, er revet ned.
  I det indre, hvor skib og kor dækkes af bjælkeloft, er den runde korbue næppe den oprindelige. Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1600, stokværkdelt, med glatte søjler og sidevinger i storfeltet; maleri fra 1898 (Kristus helbreder en døvstum) af Anker Lund; samtidigt alterbordspanel.
  Under de tre trin hævede kor en hvælvet begravelse, hvori henstår en del kisten, bl.a. med ligene af landsdommer Erik Rodsteen, død 1687, og kapt. Frands Chrf. De Roepstorif, død 1730; i kirken er nu ophængt en del kiste-plader fra disse begravelser: landsdommer Steen Rodsteen til Lerbjerg og hustru Margrethe Urne, begge døde i 1664.
  Prædikestol og det øvrige stoleværk er nyere, orgelet er fra 1908 (gave).
  Kirken er istandsat både på mur og tag samt inventar 1951-52; el-varme indlagt 1957.
  En klokkestabel med klokke fra 1487, viet til Skt Bartholomæus.


  Kort til kirken

  Afskrift af Kirkebøger 1892-1969
  Se flere gravsten fra Vendsyssel
  Tilbage til: Dansk KirkegårdsIndex


  Opsætning m.v.: Leif Sepstrup
  Copyright © 2019 - 2025
  Leif Sepstrup