Opdateret tirsdag den 6. juni 2017
Du er her: Home > torslev
 

Torslev Kirkegård

På siden kan du søge efter slægtninge begravet på Torslev Kirkegård. For fotografering og registrering af samtlige gravsten står Thorkild Søndergaard. Billederne er fra eftersommeren 2006.

Opdateret med nye foto maj 2017.


Finder du fejl i data, vil vi meget gerne have besked.
Mail om rettelser til webmaster.

Søg efter:     

Ønsker du visning af alle, indtaster du %-tegnet.

Tilbage

I Arkivloven fra 1. juli 2003 er reglen for arkivaliernes tilgængelighed ti år, når der udelukkende er tale om oplysninger om afdøde. Reglen er videreført her. Det betyder, at grave, der på søgetidspunktet er mindre end ti år gamle, ikke vises som resultat ved en søgning efter den pågældende person. Når alle data om ti år vises, finder du her 1.007 dødsfald på 639 gravsten.

En del sten var ikke læselige; dem finder du ved - i søgefeltet - at skrive: ikke læselig

Flere kirkegårde?: Dansk KirkegårdsIndex


Beliggenhed

Billede af Torslev Kirke Torslev Kirke er beliggende østligst i sognet, mindre end en km fra sognegrænsen og kun 1,7 km fra Hørby Kirke i nabosognet I de sidste årtier indtil reformationen udgjorde Torslev sogn tillige Hørby og Volstrup sogne et pastorat, men i 1555 blev Torslev sogn adskilt fra disse sogne og fik til gengæld tillagt Lendum sogn som anneks. Indtil 1974 udgjorde Torslev og Lendum sogne så et pastorat, hvortil der i år 1900 oprettedes et kappellanembede i anledning af indvielsen af filialkirken i Østervrå, men i 1974 udskiltes Lendum sogn fra Torslev, der altså siden har udgjort et eget pastorat.

Bygning

Billede af Torslev Kirkes kor

Torslev Kirke består af romansk kor og skib fra omkring år 1200 samt sen-gotisk vesttårn fra 1400-årene og våbenhus fra 1935 i nord. Tårnet er 22,5 m højt.

Kor og skib er opført af granit: På ydersiden af hugne kvadre, på indersiden af rå kamp. Murene hviler på en profileret sokkel, hvis overkant dannes af en karnis. Soklen er brudt et enkelt sted på korets sydmur. Den romanske korbue (triumfbuen) med profilerede kragsten (vederlagsbånd) og sokler (der foroven har en rundstav) er bevaret.

I sin oprindelige skikkelse havde kirken to indgangsdøre: Mandsdøren i syd og kvindedøren i nord. De sad forskudt for hinanden, og syddøren var anbragt noget længere mod vest end norddøren, som tillige var bredere end syddøren: 120 cm mod 100 cm. Soklen er afbrudt ved begge de firkantede døråbninger, som er omgivet af almindelige, glathugne kvadre. Norddøren, der er 210 cm høj, har bevaret sin oprindelige aflange, firkantede dæksten, mens denne mangler ved syddøren, over hvilken der i nyere tid er indsat et vindue.

Alterbordet er det oprindelige, af hugne granit-kvadre, men uden særlig dækplade, foroven er der et relikviegemme. Bordet er helt indkapslet i et træbord med panelværk foran og på siderne. Alter tavlen er en gotisk fløjaltertavle fra omkring 1525 og er et anseligt, bemalet billedskærerarbejde i Claus Bergs stil.

Epitafir og gravsten

Billeder fra Torslev Kirke

I skibets nordvæg er indmuret et epitafium af marmor og sandsten over Ormholts ejer 1766-1796, Kiel Nicolai Bornemann (1735-1796). Epifatiet sidder ikke på oprindelige plads, men er flyttet til sin nuværende plads før restaureringen 1934/35. I tårnrummets vestvæg findes, fra syd til nord, opsat tre gravsten:

  • Ormholts ejer 1733-1755, Henrik Bornemann Kjeldsen (1693-1755) og hustru Karen Hansdatter (1706-1765)
  • Christen Sørensen Vang fra Vang Søndergaard (1703-1791) og hustru Elisabet Laursdatter (ca. 1714-1789), denne gravsten lå 1852-1970 son trædesten udenfor vestdøren, og indskriften er derfor meget nedslidt.
  • Sognedegnen Hans Andreas Broust, Højstrupgaard (ca. 1709-1776) og hustru Sophia Bloch Gjødedatter Øser (1718-1777)